Przejdź do treści

Zespół Szkół w Huwnikach

Strona główna » Z życia szkoły i przedszkola » Konkurs fotograficzny “Mój otwarty krajobraz – moja przestrzeń”.

Konkurs fotograficzny “Mój otwarty krajobraz – moja przestrzeń”.

Odsłony: 14

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu w związku z obchodami “Dnia Krajobrazu” organizuje dla uczniów klas IV-VIII ze Szkół Podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego konkurs fotograficzny pn. “Mój otwarty krajobraz – moja przestrzeń.

Laureaci tego konkursu wraz z opiekunami wezmą udział 20 października w uroczystym podsumowaniu tegorocznych obchodów “Dnia Krajobrazu” oraz wraz z przewodnikiem będą mogli pospacerować trasą ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej “Dolina Hałubli” podziwiając malownicze krajobrazy Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. “Mój otwarty krajobraz – moja przestrzeń.

I. Przepisy ogólne.

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
1.3. Celem przyświecającym konkursowi jest:

-upowszechnianie i popularyzacja fotografii przyrodniczej

-propagowanie wśród uczestników umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania

-zaprezentowanie piękna różnorodnych krajobrazów Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego

-uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie detali stworzonych przez naturę

1.4. Konkurs adresowany jest do uczniów klasa IV-VIII. W konkursie ustala się dwie kategorie wiekowe: pierwsza kategoria-uczniowie klas IV-V, druga kategoria-uczniowie klas VI-VIII

1.5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie

II. Warunki uczestnictwa

2.1. Uczestnictwo w konkursie jest  dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z klauzulą RODO.
2.2. Zgłoszenie pracy przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest autorem tej pracy i nie naruszył praw autorskich osób trzecich.

III. Zasady konkursu

3.1. Uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 zdjęcie wykonane samodzielnie!
3.2. Zdjęcie należy wysłać w wersji elektronicznej (ogólnodostępny format, zalecany jest jpg, bez kompresji) na adres e-mail: biuro@zpkprzemysl.pl
3.3. Nazwa pliku ze zdjęciem ma zawierać: imię i nazwisko autora zdjęcia, tytuł zdjęcia
3.4. W mailu należy podać: 1) Imię i nazwisko 2) Wiek
3.5. Nadesłane zdjęcie nie może być zgłoszone w innych konkursach
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej oraz prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów

IV. Terminarz
4.1. Termin nadesłania prac upływa z dniem 08 października 2021 roku (decyduje data wysłania pliku pocztą elektroniczną
4.2. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 11 października 2021. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomieni o fakcie, iż zostali laureatami Konkursu
4.3. Wyniki Konkursu i nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu www.zpkprzemysl.pl oraz na www.facebook.com/zpkuprzemyslu

V. Nagrody i wyróżnienia
5.1. W konkursie przewidziano nagrody dla jego laureatów w postaci dyplomu i nagrody rzeczowej oraz dla pozostałych uczestników w formie dyplomu, gadżetów i materiałów informacyjno-edukacyjnych nt. Zespołu