Przejdź do treści

Zespół Szkół w Huwnikach

Strona główna » Plan zajęć

Plan zajęć

Odsłony: 387

 Plan lekcji                                                  KLASY        OBOWIĄZUJE  OD 01.09.2023     W
      I  II  III   IV    V    VI   VII    VIII         
P o n i e d z i a ł e k1.EWJ.A.+EWhistoriamatematykaj. polskichemiaj. polski    
2.EWEWEWj. polskij. polskij. angielskimatematykachemia    
3.EWEWEWj. angielskiwych. fiz.historiafizykamatematyka    
4.EWEWEWmatematykahistoriawych. fiz.j. angielskifizyka    
5.EW       =EWEWz. d.-w. z mat.j. angielskigeografiawych. fiz.z. z wych.    
6.   z. d.-w. z j.pz. d.-w. z mat.matematykaj. polskiinformatyka    
7.    z. d.-w. z j.pz. d.-w. z mat.biologiawych. fiz.    
8.      z. z wych.z. r. matemat.    
              
W t o r e k1.EWRel.EWj. polskireligiamatematykahistoriaj. polski    
2.EWJ. ang.EWj. angielskigeografiaj. polskimatematykaj. polski    
3.EWEWEWreligiaj. polskireligiawych. fiz.j. angielski    
4.Rel.EWJ. ang.matematykawych. fiz.technikaj. angielskireligia    
5.J. ang.EWpRel.technikabiologiawych. fiz.religiamatematyka    
6.   wych. fiz.matematykaz. d.-w. z j.ang.j. niemieckibiologia    
7.   wdż/I  plastykawych. fiz.    
8.      dz/wdżwdż/dz.    
             
Ś r o d a1.EWEWEWreligiaj. angielskij. polskichemiaj. polski    
2.EWEWEWj. angielskij. polskij. polskij. polskichemia    
3.Rel.EWEWwych. fiz.j. polskij. angielskij. polskigeografia    
4.EWEWRel.matematykawych. fiz.plastykageografiaj. angielski    
5.EWpRel.EWpj. polskiplastykamatematykaj. angielskihistoria    
6.   j. polskimatematykawych. fiz.informatykafizyka    
7.     z. r. z. przyrodniczefizykamatematyka    
8.      z. d.-w. z mat.z. d.-w. z mat.    
             
C z w a r t e k1.EWEWEWprzyrodaj. angielskimatematykawych. fiz.wos    
2.EWEWEWplastykareligiawych. fiz.historiamatematyka    
3.EWEWEWinformatykahistoriaj. angielskimatematykawych. fiz.    
4.EWEWEWwych. fiz.informatykahistoriareligiaj. angielski    
5.   j. polskiwych. fiz.informatykaj. niemieckihistoria    
6.   z. r. z j. ang.z. r. z. przyrodniczereligiaj. polskij. niemiecki    
7.    wdż/Iwdż/IIz. d.-w. z j.preligia    
8            
P i ą t e k1.EWJ. ang.EWprzyrodatechnikaj. polskimuzykaj. polski    
2.EWEWEWmatematykaj. polskimuzykabiologiaj. niemiecki    
3.EWEWEWz. z wych.muzykaz. z wych.wych. fizEDB    
4.EWEWJ. ang.muzykaz. z wych.biologiamatematykawych. fiz.    
5.J. ang.EWEW+wych. fiz.matematykaz. r. z. przyrodniczej. polskiwos    
6.      geografiaz. d.-w. z j.p    
7.