Przejdź do treści

Zespół Szkół w Huwnikach

Strona główna » Z życia szkoły i przedszkola » Sprawozdanie z działań dydaktyczno – wychowawczych realizowanych z wykorzystaniem sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji projektu „Laboratoria Przyszłości”

Sprawozdanie z działań dydaktyczno – wychowawczych realizowanych z wykorzystaniem sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji projektu „Laboratoria Przyszłości”

Odsłony: 15

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Zespół Szkół w Huwnikach otrzymał wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości z perspektywy szkoły i nauczyciela:

  • Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę
  • Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy
  • Wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych
  • Rozwój merytoryczny nauczycieli. Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego,  wskazanego przez szkołę

Z perspektywy rodzica i ucznia:

  • Zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi;
  • Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych,  połączenie zdobywania wiedzy
    z przygodą;
  • Odkrywanie i rozwój talentów oraz  inwestycja w  lepszą przyszłość młodych

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany będzie w realizacji podstawy programowej na zajęciach lekcyjnych, na zajęciach dodatkowych, w kołach zainteresowań.