Przejdź do treści

Zespół Szkół w Huwnikach

Strona główna » Z życia szkoły i przedszkola » Konkurs historyczno-plastyczny z okazji 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Konkurs historyczno-plastyczny z okazji 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Odsłony: 64

KONKURS PLASTYCZNO-HISTORYCZNY Z OKAZJI 103 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„Jeszcze Polska nie zginęła”
Konkurs szkolny dla uczniów klas I-III i IV-VIII

I. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Huwnikach
Koordynator: p. Mateusz Gierczak nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

II. Cele konkursu:

 • zainteresowanie uczniów historią niepodległości Polski,
 • kształtowanie postaw patriotycznych uczniów,
 • zachęcenie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny,
 • kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni,
 • ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi,
 • promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec sztuki,
 • doskonalenie umiejętności plastycznych,
 • ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców.

III. Uczestnicy konkursu:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Huwnikach.
2.Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach:

*Kategoria: Klasy I – III

*Kategoria: Klasy IV – VI

*Kategoria: Klasy VII– VIII

IV. Zasady konkursu:

 • konkurs polega na wykonaniu plakatu w formacie A4, A2 lub A3, (technika i sposób wykonania prac dowolna) nawiązującego do obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 • praca musi zostać opisana metryczką: krótki opis pracy, imię i nazwisko, klasa (na odrębnej kartce). W opisie ,,PRACA NA KONKURS PLASTYCZNY”
 • jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.
 • pracę należy złożyć u p. Mateusza Gierczaka lub u wychowawców poszczególnych klas w terminie do 7 listopada 2022 r.
 • Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatora konkursu.
 • Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej z trzech kategorii wiekowych oraz wyróżnienia.
 • Jury rozstrzygnie konkurs do dnia 8 listopada 2022r.

V. Kryteria oceniania:

 • Każda praca musi zawierać symbole narodowe np. polską flagę państwową, orła. Dopuszczalny biało-czerwony motyw. Prace bez symboli narodowych nie będą oceniane.
 • Wygląd, estetyka oraz ciekawy pomysł na pracę.
 • Samodzielne wykonanie pracy.
 • Zastosowanie ciekawych technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody.
Zapraszamy!!!