Przejdź do treści

Zespół Szkół w Huwnikach

Strona główna » Z życia szkoły i przedszkola » Rządowy program “Aktywna Tablica”

Rządowy program “Aktywna Tablica”

Odsłony: 22

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu „Aktywna tablica”. Dzięki udziałowi w programie dwie sale lekcyjne zostały wyposażone w nowoczesne monitory interaktywne, dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.
Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Całkowita wartość zakupu wyniosła 17 499 tys. zł, z czego kwota 3 500 tys. zł to wkład własny Gminy Fredropol. W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Panu Wójtowi Mariuszowi Śnieżkowi za okazane wsparcie. Dzięki zaangażowaniu Pana Wójta zrealizowana inicjatywa przyczyni się do poprawy warunków nauki i pracy oraz zmiany wizerunku naszej szkoły.