Przejdź do treści

Zespół Szkół w Huwnikach

Strona główna » Z życia szkoły i przedszkola » Szkolny konkurs plastyczny „Rodzinny Stroik Bożonarodzeniowy”

Szkolny konkurs plastyczny „Rodzinny Stroik Bożonarodzeniowy”

Odsłony: 84

Konkurs skierowany jest do chętnych uczniów klas 1-4 Zespołu Szkół w Huwnikach

Cele konkursu:

– pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

– nawiązanie bliższych relacji rodzinnych;

– kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenia;

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i dorosłych.

Technika wykonania stroika:

Stroik należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar stroika są dowolne.

Zasady konkursu:

1.Wykonany stroik należy dostarczyć w wyznaczonym terminie -14.12.2022r. do wychowawcy klas.

2.Każdy uczeń może dostarczyć jeden stroik ( wykonany rodzinnie) nigdzie dotychczas niepokazywany i nienagradzany w innym konkursie.

3.Należy wypełnić metryczkę i dołączyć do stroika (Imię i nazwisko autora pracy, klasę) oraz zgodę na udział w konkursie i upowszechnianie wizerunku ( podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego).

4. Udział w konkursie jest dobrowolny, stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 Rozstrzygnięcie konkursu:

1.”Stroiki Bożonarodzeniowe” oceniać będzie komisja. Pod uwagę brane będą następujące kryteria: ogólnie wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, kreatywność, estetyka wykonania pracy, wkład pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16.12.2022r.

3.Dla laureatów przewidziano nagrody – upominki, dyplomy.

4. Po ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa wszystkich prac konkursowych.

Kontakt do koordynatorów: dorotaosadzinska@interia.pl, justynaczyzyk@interia.eu, mateuszgierczak1991@ineria.pl