Przejdź do treści

Zespół Szkół w Huwnikach

Strona główna » Z życia szkoły i przedszkola » Gminny konkurs plastyczny „Portret Świętego Mikołaja”

Gminny konkurs plastyczny „Portret Świętego Mikołaja”

Odsłony: 36

Organizator:  Zespół Szkół w Huwnikach

Konkurs skierowany jest do chętnych uczniów klas 1-3 szkół podstawowych     w Gminie Fredropol.

Cele konkursu:

– podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych

– rozwijanie zainteresowań plastycznych

-rozbudzenie własnej kreatywności

Zasady konkursu:

1 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej przez ucznia danej szkoły.

 2. „Portret Świętego Mikołaja” powinien być pracą autorską, kreatywną, wykonaną w formacie A3 dowolna technika plastyczną. Pracę należy dostarczyć do Zespołu Szkół w Huwnikach do dnia 30.11.2022r.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.

4. Pracę należy podpisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem ucznia oraz podać klasę i nazwę szkoły, do której uczęszcza. Do wykonanej pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie i upowszechnianie wizerunku ( podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego).

Rozstrzygnięcie konkursu:

1.”Portret Świętego Mikołaja” oceniać będzie komisja. Pod uwagę brane będą następujące kryteria: kreatywność, samodzielność, estetyka wykonania pracy, wkład pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2.12.2022r.

3.Dla laureatów przewidziano nagrody – upominki, dyplomy.

4. Po ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa wszystkich prac konkursowych.

Kontakt do koordynatorów: dorotaosadzinska@interia.pl

                                              justyna_czyzyk@interia.eu